Veilige schoolomgevingen en -routes

070124_Algemeen_Verkeer_SD (26)

Veilige schoolomgevingen en -routes

Een veilige schoolomgeving bereik je niet door louter infrastructurele maatregelen te nemen of door een strenge handhaving door de politie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waar de school zelf toe kan bijdragen.

Om de infrastructuur aan te pakken kunnen gemeenten tot 100 % subsidie krijgen om een schoolomgeving langs een gewestweg aan te pakken. Dit doen ze door samenwerkingsovereenkomst 5 af te sluiten met het Vlaams Gewest. Om de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren op lokale wegen kunnen ze 50% subsidie krijgen voor kleine infrastructurele maatregelen.  

Scholen kunnen op hun beurt inspanningen leveren inzake educatie en sensibilisering. De VSV heeft pakketten ontwikkeld om op school of in de schoolomgeving te werken rond verkeersveiligheid. In elk pakket zit kant-en-klaar materiaal om te sensibiliseren rond een bepaald thema. Je kan GRATIS een pakket aanvragen. Verkeer op school | Pakketten  

De VSV biedt ook flyers aan om ouders te informeren en sensibiliseren over verschillende verkeersthema’s. Deze flyers kan je verspreiden via de schoolnieuwsbrief, op de website en op ouderavonden.  Verkeer op school | Flyers voor ouders 

Fietsbarometer

De Fietsbarometer is een gratis lespakket van 3 lessen rond GIS en mobiliteit voor de derde graad secundair onderwijs en werd ontwikkeld door de U Gent. Met de Fietsbarometer worden leerlingen als burgerwetenschappers betrokken bij de fietsveiligheid op weg naar school. Ze duiden hun eigen routes aan, beoordelen de fietsveiligheid ervan en gaan hiermee aan de slag in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het lespakket is eenvoudig in gebruik, installatie van software is niet nodig. Leerkrachten kunnen rekenen op tutorials, nascholingen en ondersteuning. Leerlingen krijgen duidelijke instructies hoe ze het webplatform moeten gebruiken. De Fietsbarometer is toepasbaar in lessen aardrijkskunde, MAVO, PAV of projectwerk.  Wil je nog meer weten ga dan naar de website van de Fietsbarometer of neem contact op met het Fietsbarometer-team. 

Route2School educatie

Route2school helpt scholen en gemeenten bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. En daarbij hoort nu Route2school (R2S) Educatie, een online leerplatform voor de 2de & 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. R2S Educatie is uniek omdat leerlingen niet alleen leren over algemene verkeerssituaties in Vlaanderen, maar ze gaan aan de slag met herkenbare situaties uit hun eigen omgeving. Dat is mogelijk omdat de educatiemodule verder bouwt op het basisproject R2S. Via R2S werd namelijk beeldmateriaal verzamelt van knelpunten uit de eigen omgeving en die worden gebruikt in leerplatform. Leerlingen doorlopen individueel verschillende modules. Leerkrachten kunnen de individuele resultaten raadplegen en krijgen ondersteunend materiaal voor een klassikale nabespreking. Wil je nog meer weten ga dan naar route2school.be of neem contact op via info@route2school.be . 

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie